Kamień Pamięci 9 Zamordowanych w Styczniu 1945 roku

Lokalizacja: Droga na Wieniec, ul. Wieniecka

W dniu 18 stycznia, dwa dni przed wyzwoleniem Włocławka, rodzina Migdalskich wraz z innymi więźniami (łącznie 9 osób) zostali wywiezieni drogą do Wieńca i tam w głębi lasu zastrzeleni a następnie zasypani w dole. Ich ciała zostały przypadkowo odkryte w maju 1945 r. przez dzieci zbierające konwalie i ekshumowane na cmentarz we Włocławku. Tuż przy drodze stoi obelisk upamiętniający ich tragiczną śmierć wybudowany przez kombatantów i uczniów jednej ze szkół średnich Włocławka.

W lesie wienieckim zostali zamordowani na kilkadziesiąt godzin przed wyzwoleniem:

  1. Józef Migdalski,
  2. Stanisława Migdalska,
  3. Zygmunt Migdalski,
  4. Topola (vel Stanisław Topolski),
  5. Jan Pieniążek (ur. 7.03.1904) – działacz społeczny i członek PPR,
  6. Piotr Tajewski,
  7. Kazimierz Radowski,
  8. Bronisław Kamiński,
  9. Jedna osoba o nie ustalonym nazwisku.

Niemcy wieźli jeszcze żonę Bronisława Kamińskiego, która korzystając z tego, że na zakręcie samochód zwolnił, wyskoczyła na drogę i zaczęła uciekać. Wołała jednocześnie na męża żeby skoczył za nią ale on nie zdecydował się. Niemcy strzelali za Kamińską ale nie trafili i udało jej się zbiec. W ten sposób przeżyła okupację. Po wojnie pracowała w przychodni zakładowej Celulozy jako pielęgniarka.

W maju 1945 r. po ich ekshumacji odbył się we Włocławku zbiorowy pogrzeb z udziałem wielu mieszkańców i w asyście wojska”.

Informacje przekazał Pan Władysław Kubiak – autor książki Migdalszczyzna. Zdrada i cierpienie

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?