Mogiła Władysława Wapniarskiego – żołnierza ochotnika WP, poległ w obronie Włocławka w 1920 roku

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 22, rząd 4, grób 142

Zobacz na GROBONET

Wapniarski Władysław, żołnierz WP, poległ 16.08.1920 w obronie Włocławka

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?