Tablica upamiętniająca męczenników II wojny światowej przy Szkole Podstawowej SPSK w Warząchewce

Lokalizacja: Warząchewka Polska 37 , Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. ks. Franciszka Drzewieckiego

SPSK – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Zobacz więcej:

Idź do tego miejsca!

 1. Barański Józef ur. 15.2.1907 r. w Warząchewce Niemieckiej. s. Michała. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Zmarł 18.10.1941 r. w siedzibie zakładu w Brunsbüttelkoog, powiat Süderdithmarschen. Okoliczność jego śmierci podano jako nieszczęśliwy wypadek. Pochowany został 22.10.1941 r.
 2. Barański Władysław ur. 11.10.1908 r. w Warząchewce Niemieckiej s. Michała. Aresztowany za nielegalny ubój świń i skazany przez Sąd we Włocławku na 4 lata więzienia Zmarł tam w dniu 14.1.1943 r. w obozie koncentracyjnym Mauthausen/Komando Gusen, nr więźnia 7628
 3. Biegalski Władysław s .Władysława, ur. 1.3.1921 r. i zam w Pińczacie, skierowany do pracy w III Rzeszy, prawdopodobnie do majątku Kramerhof k. Stralsundu. Zginał razem z Władysławem Jarębskim w niewyjaśnionych okolicznościach. Prawdopodobnie poszli nazbierać jabłek w majątku na własne potrzeby. Jabłka zostawili w pomieszczeniu w którym mieszkali. Odkrył to zarządca majątku i doniósł policji. Aresztowani i zabrani z gospodarstwa już do niego nie powrócili.
 4. Brzozowski Leon s Józefa ur. 24.12.1908 r., zam. Warząchewce Nowej, żołnierz 14 pp., zginął w walkach w okolicy Sochaczewa 12.9.1939 r.
 5. Brzozowski Władysław, brat Leona, przed wojną mieszkał na Poddębicach. Będąc żołnierzem po klęsce wrześniowej ukrywał się w gospodarstwie Niemki w Dębniakach. Zastrzelony przez Niemców przy próbie ucieczki,
 6. Czerwiński Ryszard s. Józefa ur. 5.5.1927 r i zam w Warząchewce Polskiej, zginał od wybuchu granatu w lesie za Widoniem 14.9.1939o godz. 600, mając lat 12.
 7. Fischauf Marcin  ur. 16.10.1892 r. mieszkańca Pińczaty żydowskiego pochodzenia, Aresztowany za nielegalny ubój. Wyrokiem sądu we Włocławku z 18.10.1940 r. został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia, oraz karę pieniężną w wysokości 300 RM Karę odbywał w więzieniu w Dieburgu w Niemczech i tam prawdopodobnie stracił życie.
 8. Gościniak Teodor ur.17.4.1894 w Goreniu Małym, zam. w Warząchewce Nowej . Za utrzymywanie kontaktów z osobami poszukiwanymi (partyzantami), został skazany na karę 8 miesięcy w okresie od 28.9.1942 do 28.5.1943 r. w więzieniu w Sieradzu. W międzyczasie został wywieziony do obozu w Oświęcimiu, ponosząc śmierć 2.11.1943 r.
 9. Iglewski Józef ur. 4.12.1884 r. w Warząchewce Polskiej, s. Antoniego, rolnik zam. w Gołaszewie w 1942 r. aresztowany przez żandarmerię niemiecką i wywieziony do obozu Mauthausen umiera 10.12.1942 r. Numer więźnia 16255.
 10. Jarębski Tomasz Marian, ur. 23.10.1906 r. w Warząchewce Polskiej, s. Jakuba, zam. w Sokołowie, będąc żołnierzem dostał się do niewoli i później pracował u Bauera. Prawdopodobnie został oskarżony o kontakty z Niemką. Zginął, powieszony 26.2.1942 r. w Wolfenbuttel.
 11. Jarębski Władysław s. Pawła, ur. 30.10.1921 r., skierowany do pracy w Niemczech (prawdopodobnie do majątku Kramerhof k. Stralsundu, pracując razem z Mieczysławem Antosiewiczem). Zginał w niewyjaśnionych okolicznościach.
 12. Kulpa Wiktor s. Jana  ur w 1926 r. i zam w Warząchewce Polskiej zginał od wybuchu granatu w lesie za Widoniem.14.9.1939 (akt 95 WP.NSJ), o g 6,oo, mając lat 13
 13. Kwiatkowski Kazimierz  ur. 8.10.1902 r. s. Marcina z Warząchewki Polskiej, zginał w Niemczech, prawdopodobnie w Berlin Weissense w 1942 r.
 14. Nowak Antoni s Jana, ur. 10.6. 1913 r. i zam w Warząchewce Królewskiej, i Franciszki zginał w 1945 r.  we Włoszech. Pochowany w Loreto
 15. Nowakowski Benedykt  s. Stanisława, ur. 20.2.1920  i zam na Wójtowskim, zginał w kampanii wrześniowej w 1939 r.
 16. Ryniec Stefan ur.7.8.1913 r. WN, s. Józefa, zginął w kampanii wrześniowej w 1939 r.( w bitwie nad Bzurą)
 17. Stolarczyk Antoni s. Pawła, ur. 8.6.1914 r.  i zam.  w Warząchewce Polskiej, zginał w bitwie nad Bzurą
 18. Tokarski Aleksander  ur. 10.9.1907 r. w gajówce Krzywe Błota k/Włocławka), gajowy z Warząchewki Polskiej został zamordowany w 1940 r. przez Gestapo pod zarzutem przechowywania broni (w innej wersji, że zginął w obozie Mauthausen 18.3.1943 r.). Przeczytaj więcej
 19. Wojtasiak Józef, s Wojciecha ur. w 1893 r. zam w latach 20 w Warzachewce Polskiej a podczas wojny w Modzerowie, aresztowany przez Niemców został przewieziony do Torunia i tam w niewyjaśnionych okolicznościach zginął. (ostatni ślad Toruń)
 20. Zasada Antoni Stanisław s. Michała, ur. 10.1.1923 r. i zam. w Pińczacie, skierowany do pracy w  zakładach zbrojeniowych w Poznaniu. Po powrocie z przepustki zginał w niewyjaśnionych okolicznościach w Poznaniu.
 21. Zasada Franciszek  s. Stanisława, ur. 14.12.1917 r. i zam. w Warząchewce Polskiej Wyrokiem sądu z 12.12.1941 r. został skazany na wieloletnie ciężkie więzienie za nielegalne posiadanie broni, plądrowanie i próbę kradzieży z użyciem broni w Kukawach, za handel alkoholem i kradzieże w okolicznych wsiach. Prawdopodobnie odbywał karę w Poznaniu i tam zmarł (zamordowany).
 22. Zasada Stanisław  s. Pawła, ur. 14.10.1894 r. i zam.  w Warząchewce Polskiej z WP. Skazany przez sąd niemiecki w dniu 11.10.1941 r. na karę śmierci skazany na śmierć za rabunek na Volksdeutschu i posiadanie ukrytej broni. Wyrok wykonan0 6.12.1941 r. w Poznaniu

Źródło: warzachewka.spsk.info.pl

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?

Jedna myśl na temat “Tablica upamiętniająca męczenników II wojny światowej przy Szkole Podstawowej SPSK w Warząchewce

Możliwość komentowania jest wyłączona.