Mogiła Teofila Mirskiego nauczyciela Państwowego Gimnazjum Mechanicznego zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 45, rząd 4, grób 40

Zobacz na GROBONET

Teofil Walerian Mirski  urodzony 06.03.1902 w Pułtusku woj. warszawskie, zam. Włocławek ul. Karnkowskiego 29 – nauczyciel Państwowego Gimnazjum Mechanicznego we Włocławku, aresztowany 23.10.1939 r. i wywieziony do obozu Rudau II. Ostatnia wiadomość z grudnia 1939 r. – Na 09.05.1946 r. Zg 207/46 z 31.07.1947.w ; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s. ; Życie Włocławka, Nr 16 z 22.04.1971, s. 8.

Zobacz więcej:

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?