Pomordowanych nauczycieli pracowników wychowanków przez najeźdźców hitlerowskich w 50 lecie powstania szkoły

Lokalizacja: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. ul. Bukowa 38/40.

Nauczyciele Gimnazjum Kupieckiego zamordowani w czasie II Wojny Światowej:

  1. Zygmunt Michler – dyrektor Gimnazjum Kupieckiego we Włocławku
  2. Henryk Kawalec – nauczyciel księgowości, arytmetyki handlowej, korespondencji i nauki o handlu (wywieziony 23 października 1939 r. do obozu w Rudau i tam prawdopodobnie zamordowany).

Źródło: Eksterminacja nauczycieli Włocławka i rejonu w latach II wojny światowej 1939 – 1945. Zdzisław Małkowski i Mieczysław Słomski

Rada pedagogiczna w 1929 r. szk.
Źródło: Państwowa Szkoła Handlowa we Włocławku : [1919-1929].
Grupa członków „Handlowca”

 

Po środku z laską góralską siedzi Zygmunt Michler. Po lewej jego stronie wraz z małżonką w kapeluszu siedzi Henryk Kawalec.

 

Uczniowie i nauczyciele Włocławskiej Szkoły Handlowej, wyk.: Zakład Fotograficzny „Karol Szałwiński”, Włocławek, przed 1939 r. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Zygmunt Michler

Henryk Kawalec

Henryk Kawalec wraz ze swoimi uczniami (drugi od prawej w pierwszym rzędzie)

Opowieść o tragicznym losie profesora Henryka Kawalca, jednego   z pierwszych  nauczycieli  Szkoły

Idź do tego miejsca!

Tablica pamięci
Warta uczniowska przy tablicy pomordowanych nauczycieli z 1969 r.

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?