Tablica upamiętniająca Miejsca Zamieszkania bpa Michała Kozala

Lokalizacja: ul. Gdańska

W celu utrwalenia dzieła bp. Michała Kozala w roku beatyfikacji w jego domu przy ul. Gdańskiej 8 (najstarszy, pochodzący z 1649 r., dom mieszkalny we Włocławku) zostało utworzone muzeum. Zgromadzone w czterech salach eksponaty przybliżają kolejno etapy życia Biskupa: dzieciństwo i młodość, kapłaństwo, biskupstwo i męczeństwo. Są to przede wszystkim materialne pamiątki po nim, materiały fotograficzne, dokumenty, publikacje. Autorami projektu i jego organizatorami byli ks. Kazimierz Rulka i ks. Wojciech Frątczak. Muzeum przeniesiono ostatnio do pomieszczeń w gmachu przy pl. Kopernika 3.

Źródło: Vol. XV/XVI FOLIA HISTORICA CRACOVIENSIA 2009/2010, ks. Tomasz Kaczmarek, BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ KOZAL, BISKUP I MĘCZENNIK

Idź do tego miejsca!

Tablica znajdująca się wewnątrz budynku

Bogu żeby oddał,
co z pomocą Bożą
pod opiekę Matki Panny ofiarował,
na chwałę Boga,
ku czci Bogarodzicy,
swoim i następców zwyczajem
postawił na ziemi to domostwo
Stanisław Orłowski kanonik włocławski,
doktor świętej teologii.
Kimkolwiek (będąc) patrzysz,
proś o wiekuistość w niebiosach dla zmarłego,
w Roku 1649 od narodzenia Chrystusa.

 

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?