Tablica Pamięci 6 milionów Polaków, 2214 Kapłanów i 538 Zakonników, którzy zginęli w latach 1939-45

Lokalizacja: ul. Brzeska, dziedziniec klasztoru.

Idź do tego miejsca!

 

Foto: Paweł Miodek

BOGARODZICO DZIEWICO WOLNEGO LUDU KREW ZANIEŚ
PRZED BOGA TRON
PAMIĘCI 6 MILIONÓW POLAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI ZA WIARĘ
I OJCZYZNĘ W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
PAMIĘCI 2214 KAPŁANÓW I 538 ZAKONNIKÓW, KTÓRZY ODDALI
ŻYCIE ZA CHRYSTUSA I POLSKĘ W OBOZACH 1939-1945 r
ZIEMIA PRZESIĄKNIĘTA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW POLSKICH
Z DACHAU OŚWIĘCIMIA SZTUTHOW MAJDANKA
MONTE CASSINO LORETO BOLONIA

BOGARODZICO DZIEWICO WOLNEGO LUDU KREW ZANIEŚ
PRZED BOGA TRON

 PAMIĘCI 6 MILIONÓW POLAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI ZA WIARĘ
I OJCZYZNĘ W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

PAMIĘCI 2214 KAPŁANÓW I 538 ZAKONNIKÓW, KTÓRZY ODDALI
ŻYCIE ZA CHRYSTUSA I POLSKĘ W OBOZACH 1939-1945 r

ZIEMIA PRZESIĄKNIĘTA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW POLSKICH
Z DACHAU OŚWIĘCIMIA SZTUTHOW MAJDANKA
MONTE CASSINO LORETO BOLONIA

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?