Mogiła Felicji i Leona Nowackich – opiekunki Powstańców i uczestnika Powstania Styczniowego

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 19, rząd 5, grób 59

Zobacz na GROBONET

Leon Nowacki był  prezesem Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego w latach 1898-1905. Urodził się w 1846 r. we Włocławku. Był synem Michała, znanego wówczas naczelnego lekarza szpitala św. Antoniego we Włocławku, właściciela wsi Skibice oraz członka Rady Miasta oraz Emilii, córki Józefa Wolskiego, właściciela ziemskiego. Leon Nowacki ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, praktykę odbył we Lwowie. Brał udział w powstaniu styczniowym, pomagał ojcu leczyć rannych powstańców. W 1874 r. powstała we Włocławku straż pożarna, zwana Stowarzyszeniem Straż Ogniowej Ochotniczej, w której objął stanowisko dziesiętnika, a później dowódcy oddziału sikawek. Był też naczelnikiem jednostki. W czasie swojej działalności przyczynił się do znacznego wzmocnienia włocławskiej straży. Dzięki jego zapobiegliwości jednostka wyposażona została w nowy sprzęt. Działalność strażaków polegała też na kultywowaniu idei patriotycznych. Zmarł w 1905 r.
Źródło: Włocławski słownik biograficzny, WTN 2005.

W marcu 1905 roku włocławskie pożarnictwo utraciło wielce zasłużonego działacza. Zmarł jeden z założycieli i długoletni naczelnik Włocławskiej Straży Ogniowej – Leon Nowacki. Ten wybitny działacz, oprócz strażackich pasji udzielał się we Włocławskim Towarzystwie Wioślarskim oraz był pomysłodawcą i sponsorem tzw. „taniej kuchni” dla ubogich. W ceremonii pogrzebowej prowadzonej przez księdza biskupa Stanisława Zdzitowieckiego brały udział delegacje strażaków z pobliskich miast i miejscowości oraz kilka tysięcy włocławian. Źródło: strona www Komendy miejskiej PSP we Włocławku – Początki działalności straży pożarnych we Włocławku

Idź do tego miejsca!

Felicja Nowacka, uczestniczka powstania styczniowego. Fot. T. Artychowski, Stanisławów 1890 r. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?