Polegli za Polskę: por. Wł. Godlewski – 1945 – Berlin, kap. J. Sempkowski – 1940 – Katyń, pil. J. Łysienko – 1944 – Wilno, J. Godlewski – 1942 – Wilno

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 29, rząd 12, grób 295

Zobacz na GROBONET

Polegli za Polskę:

  • por. Wł. Godlewski – 1945 – Berlin,
  • kap. J. Sempkowski – 1940 – Katyń –  s. Władysława ; r. 1899 ; † Katyń  – kpt. – pośmiertnie mianowany na stopień majora,
  • pil. J. Łysienko – 1944 – Wilno,
  • J. Godlewski – 1942 – Wilno

Kpt. Józef SEMPKOWSKI s. Władysława i Stefanii z Lipowiczów, ur. 22 I 1899 w Maluszynie, pow. radomski. Harcerz. Członek POW. Od 1918 służył w 26 pp. Ukończył SPPiech. w Bydgoszczy. W l. 1923–1937 w 76 pp, następnie w sztabie 29 DP. Kpt. od 19 III 1937. Odznaczony MN, SKZ, bdd. CAW, AP 15115, 17823, MN 27 VI 1938, KZ 17-1188; MiD WIH, L.W. 036/4 z 16 IV 1940. link

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?