1908-1983 w 75 rocznicę rocznicę założenia Spółdzielni Spożywców utworzonej przez Pracowników Fabryki BOHMA

Lokalizacja: ul. Stefana Wyszyńskiego 11.

Spółdzielnia powstała w 1908 r. Przyjęła nazwę Stowarzyszenia Spożywczego Robotników Fabryki Ferd. Bohm i S-ka Włocławek. Siedzibą Stowarzyszenia była placówka przy ul. Toruńskiej (obecny sklep nr 1 przy ul. Kard. Wyszyńskiego). Na zapleczu sklepu funkcjonowała piekarnia. Sprzedaż dla członków w piekarni i sklepie odbywała się na książeczki obrachunkowe, a należność była płacona w końcu tygodnia, po wypłacie. Towary Spółdzielnia kupowała po jak najniższych cenach bezpośrednio w majątkach lub u chłopów. Chodziło o to, żeby niższymi cenami pomóc robotnikom w ich trudnej sytuacji materialnej. Źródło

Więcej informacji:

Źródło: https://www.facebook.com/groups/wloclawek.jaki.pamietamy/posts/5096053783825115/

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?