Tablica Pamięci Leona Bojańczyka obywatela i przemysłowca miasta Włocławka

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 19/21. Kościół św. Stanisława

Leon Bojańczyk ofiarował pod budowę świątyni teren i pół miliona cegieł, pragnąc zarazem, aby piecza dusz była skuteczniejsza

Więcej informacji: 

Idź do tego miejsca!

Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?