Płaskorzeźba i tablica pamięci pułkownika Przemysława Barthela de Weydenthala

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 6, I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Idź do tego miejsca!

Urodził się 13 VI 1893 r. w Bądkowie. W 1908 r. rozpoczął naukę we Włocławskiej Szkole Handlowej, gdzie współtworzył tajną niepodległościową Organizację Młodzieży Narodowej. Był współorganizatorem strajku szkolnego w obronie Wacława Gulińskiego – nauczyciela języka polskiego. Pisał artykuły do konspiracyjnego miesięcznika „Pobudka”, wydawanego przez uczniów WSH.
W 1910 r. zdał maturę. W 1911 r. wstąpił jako ochotnik do pułku artylerii konnej stacjonującego w Suwałkach, gdzie w 1912 r. uzyskał stopień chorążego rezerwy. W 1913 r. rozpoczął studia w Cesarsko-Królewskiej Akademii Wojskowo-Technicznej w Modling pod Wiedniem.
Z chwilą wybuchu I wojny światowej Barthel de Weydenthal porzucił studia i zameldował się w Komendzie głównej Legionów. Jesienią 1914 r. uczestniczył w bojach pod Krzywopłotami, Marcinkowicami i Pisarzową, następnie pod Nidą i Styrem. W kwietniu 1916 r. mianowany został dowódcą dywizjonu haubic, a następnie szefem sztabu III Brygady Legionów.
Na Ukrainie tworzył nowe jednostki regularnej armii polskiej. Objął stanowisko dowódcze w korpusie gen. Dowbór – Muśnickiego. Wkrótce awansował do stopnia podpułkownika. Organizował artylerię dywizji gen. Żeligowskiego, szkolił przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Został ciężko ranny w kwietniu 1919 r. w trakcie natarcia na Odessę.
Zmarł 7 IV 1919 r. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. W 1932 r. jego prochy przewieziono do Polski i złożono na cmentarzu parafialnym w Bądkowie.
28 V 1939 r. podczas Zjazdu Wychowanków GZK w gmachu szkolnym odsłonięta została pamiątkowa tablica dla uczczenia pamięci wychowanka płk. Przeemysława Barthla de Weydenthala.
Pułkownik Przemysław Barthel de Wedenthal był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, francuskim Croix de Guerre, Croix Decoration III kl. oraz Militarverdienstkreutz III kl. i Krzyżem Żelaznym I Brygady. Źródło: LZK

Zobacz więcej:

Zobacz również:

Nazwisko Przemysława Barthela de Weydenthala widnieje również na tablicy upamiętniającej wychowanków poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, która mieści się w  I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku na ulicy Mickiewicza 6 [ ZOBACZ ]

 

Płaskorzeźba z podobizną pułkownika artylerii Przemysława Barthel de Weydenthala umieszczona w gimnazjum z okazji 20. rocznicy śmierci pułkownika.
Włocławek nad brzegami Wisły : przewodnik po mieście i okolicach
Marszałek Józef Piłsudski, który odznaczył pośmiertnie pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthala Orderem Virtuti Militari, przed trumną w sali recepcyjnej Dworca Głównego w otoczeniu generalicji. Widoczni m.in.: generał Edward Rydz-Śmigły, generał Czesław Jarnuszkiewicz, generał Aleksander Osiński, generał Edmund Knoll-Kownacki, pułkownik Janusz Jagrym Maleszewski, major Adam Sokołowski, pułkownik Kazimierz Schally.
Wynoszenie trumny z prochami pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthala z Dworca Wschodniego.
Sprowadzenie prochów pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthala z Odessy do Warszawy. Kondukt pogrzebowy przed Dworcem Głównym, skąd trumna zostanie przewieziona do Włocławka i pochowana na cmentarzu w Bątkowie.
Kondukt pogrzebowy na ulicach miasta.

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?

Jedna myśl na temat “Płaskorzeźba i tablica pamięci pułkownika Przemysława Barthela de Weydenthala

Możliwość komentowania jest wyłączona.