Pomnik Pamięci Polaków Poległych za Wolność i Ojczyznę w latach 1939-1945

Lokalizacja: ul. Kościelna , cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego we Włocławku w Michelinie

Pomnik ku czci cywilnych ofiar terroru hitlerowskiego z lat 1939-1945 wystawiony w miejscu ich pierwotnego spoczynku na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego we Włocławku w Michelinie.

Zobacz również na:

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?