Pomnik Juliana Marchlewskiego patrona Zakładów Celulozowo-Papierniczych im. Juliana Marchlewskiego we Włocławku

Lokalizacja: ul. Łęgska 18, Nieistniejące Zakłady Celulozowo-Papiernicze im. Juliana Marchlewskiego we Włocławku.

W roku 1899 bracia Cassirerowie kupili działkę przy ulicy Łęgskiej we Włocławku i rozpoczęli budowę fabryki. Zakłady początkowo nosiły nazwę „Fabryka Celulozy – Włocławek”. Była to pierwsza w Królestwie Polskim wytwórnia specjalizująca się w towarowej produkcji celulozy sulfitowej.

Po II wojnie światowej, w 1945 odbyło się zebranie załogi i wybranie Komitetu Robotniczego Fabryki Celulozy i Papieru, którego dyrektorem został Czesław Wierny. W 1952 prezesurę objął Henryk Barabasz, zaś Włocławskim Zakładom nadano imię Juliana Marchlewskiego.

Lata 1953-1989 to okres świetności dla Włocławskiej Celulozy. Zakład ciągle rozbudowywano i pod koniec istnienia, pracowało w nim około 3500 osób.

W 1994 Zakłady Celulozowo-Papiernicze im. Juliana Marchlewskiego we Włocławku ogłosiły upadłość.

Zobacz również:

Zobacz jeszcze:

Idź do tego miejsca!

Budynek administracji ZCP

Kompleks Papierni I od strony ulicy Łęgskiej

Najstarszy fragment fabryki. Wydział Celulozowni Drzewnej.

Źródło zdjęć: ZAKŁADY CELULOZOWO-PAPIERNICZE we Włocławku 1999-1989
Zdjęcia: Jan Sieraczkiewicz

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?