Mogiła Wojciecha Sasa zamordowanego przez hitlerowców

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 117, rząd 7, grób 66

Zobacz na GROBONET

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?