Mogiła Antoniego Henryka Radziejowskiego zamordowanego w lasach w Grzmiącej przez niemców

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 117, rząd 9, grób 77

Radziejowski Antoni Henryk ur. 14.01.1893 w Kole, zam. Włocławek ul. Toruńska 10 – aresztowany na początku listopada 1939 r. został rozstrzelany w lasach widońskich 10.11.1939 r., rozpoznany w czasie ekshumacji 15.11.1945 r. w lesie Przyborowo – Zg 169/48 z  16.07.1948.w Źródło: martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek

Zobacz na GROBONET

Zobacz jeszcze:

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?