Mogiła Hipolita Langiewicza uczestnika powstania styczniowego w 1863 roku

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny.  sektor 50, rząd 1, grób 7

Zobacz na GROBONET

Idź do tego miejsca!

Foto: Jan Sieraczkiewicz. Z albumu „WŁOCŁAWSKI CMENTARZ” – 2001 r.

Niestety teraz ten grób wygląda tak!

 

 

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?