Mogiła Hipolita Langiewicza uczestnika powstania styczniowego w 1863 roku

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny.  sektor 50, rząd 1, grób 7

Zobacz na GROBONET

Śp. Hipolit Langiewicz, wieloletni współpracownik i emeryt Firmy Ferdynanda Bohma, uczestnik powstania 1863 roku, 1839 – 1916

Idź do tego miejsca!

Foto: Jan Sieraczkiewicz. Z albumu „WŁOCŁAWSKI CMENTARZ” – 2001 r.

Ze zbiorów Pana Andrzeja Adamczyka autora książki „Zapomniany świat Bohma”
Ze zbiorów Pana Andrzeja Adamczyka autora książki „Zapomniany świat Bohma”
Ze zbiorów Pana Andrzeja Adamczyka autora książki „Zapomniany świat Bohma”

 

Zdjęcie z 2003 r. – materiały UM Włocławek

Niestety teraz ten grób wygląda tak!

 

 

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?