Mogiła Hipolita Langiewicza uczestnika powstania styczniowego w 1863 roku

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny.  sektor 50, rząd 1, grób 7

Zobacz na GROBONET

Śp. Hipolit Langiewicz, wieloletni współpracownik i emeryt Firmy Ferdynanda Bohma, uczestnik powstania 1863 roku, 1839 – 1916

Hipolit Kazimierz Langiewicz ur. 21 lipca 1840 r. – zm. 27 listopada 1916 r.). Urodził się we wsi Osiecz Wielki w parafii Boniewo w ówczesnym obwodzie kujawskim (później powiat włocławski), był synem Nepomucena i Józefy z domu Jabczyńskiej, małżonków Langiewicz. W momencie urodzenia dziecka Nepomucen liczył 34 lata i był nauczycielem, mieszkał w Osieczu Wielkim. Świadkami chrztu, do którego doszło 9 sierpnia 1840 r., byli fornal Wojciech Martwicki i kowal Józef Wróblewski, obaj mieszkali w Osieczu Wielkim. Na chrzcie nadano mu imiona Hipolit Kazimierz. Później jego żoną była Jadwiga z Głuchowskich (ur. 18 września 1854 r. – zm. 22 września 1917 r.). Urodziła się we wsi Szewce parafii Piotrków w powiecie nieszawskim. Była córką Stanisława i Salomei – Wandy z domu Bogatko. Związek małżeński zawarli w parafii Lubotyń w październiku 1873 r. Z małżeństwa Hipolita i Jadwigi urodziło się dwoje dzieci: 1. syn Władysław ur. 11/23 czerwca 1884 r. we Włocławku. Zawarł związek małżeński z Margaritą Marią Josefitą Dessart. Związek zawarto w Liege w Belgii. Tam urodziła im się córka Wanda (ur. 2 września 1908 r.). Następnie przenieśli się do Włocławka i tutaj jeszcze przed 1914 r. zamieszkali. 2. córka Helena Julia ur. 5/17 maja 1890 r. we Włocławku. W 1925 lub 1926 r. wyszła za mąż za Romana Warzyckiego stałego mieszkańca Kielc i tam się w 1926 r. przeniosła na stałe. Z nekrologu opublikowanego w Gońcu Kujawskim (nr 329 z 28 listopada 1916 r.) stwierdzono, że zmarł Hipolit Langiewicz, długoletni współpracownik i emeryt firmy „Ferd. Bohm”, uczestnik powstania 1863 r., bratanek Mariana, generała Wojsk Polskich, syn Jana Nepomucena, oficera pruskiego. Wspomniany Marian Langiewicz był generałem i jednym z dyktatorów (przywódców) powstania styczniowego. (Opracował: dr Tomasz Dziki)

Idź do tego miejsca!

Foto: Jan Sieraczkiewicz. Z albumu „WŁOCŁAWSKI CMENTARZ” – 2001 r.

Ze zbiorów Pana Andrzeja Adamczyka autora książki „Zapomniany świat Bohma”
Ze zbiorów Pana Andrzeja Adamczyka autora książki „Zapomniany świat Bohma”
Ze zbiorów Pana Andrzeja Adamczyka autora książki „Zapomniany świat Bohma”

 

Zdjęcie z 2003 r. – materiały UM Włocławek

Niestety teraz ten grób wygląda tak!

 

 

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?