Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Lokalizacja: Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego

Idź do tego miejsca!

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – nieistniejący już pomnik przy bulwarach we Włocławku, poświęcony Józefowi Piłsudskiego.

Pomnik wybudowano w 1930, zaś uroczyste odsłonięcie miało miejsce 11 listopada 1930, w dziesiątą rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, dwunastą rocznicę odzyskania niepodległości i setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Uchwałą rady miasta z 30 października 1930 przemianowano nazwę ulicy Bulwarcznej na Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wykonany z piaskowca pomnik miał kształt czworoboku, na którym umieszczono tablicę z cytatem „Zdobyłem Królestwo Ducha! Sztandary, Sztandary w Hołdzie!/Wyspiański „Legjon”/” i poniżej napisem „Wodzowi Narodu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz poległym w walkach o niepodległość m. Włocławka w dziesiątą rocznicę zwycięskiego odparcia najazdu Rosji Sowieckiej 1920–1930” oraz okrągłą płaskorzeźbą z profilem Piłsudskiego. Pomnik usytuowany był na skwerze górującym nad bulwarami. Było to drugie, obok Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920 we Włocławku z głównych miejsce obchodów uroczystości patriotycznych we Włocławku.

W 1939 pomnik został zburzony przez Niemców, po wojnie zaś, z przyczyn politycznych nie doczekał się odbudowy. W 1978 w jego miejscu wybudowano Pomnik Ludzi Pracy poświęcony działaczom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Zobacz również:

Źródło: Wikipedia.

Zobacz także:

11 listopada 1930 r. Odsłonięcie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zbiory Tomasza Dzikiego
Żołnierze 14 P.P. Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Źródło: Jednodniówka 14 Pułku Piechoty w 16 rocznicę powstania : 27 października 1918 – 1934
Źródło: https://znad-wisly.blogspot.com/2015/02/wocawskie-pomniki-ktorych-juz-nie-ma.html

 

Ziemia Lubelska R.26 [i.e.25], nr 320 [i.e. 321] (26 listopda 1930)
Ze zbiorów Łukasza Daniewskiego

 

Życie Włocławka i Okolicy 1930, Wrzesień – Grudzień, nr 6 str. 20
Życie Włocławka i Okolicy 1930, Wrzesień – Grudzień, nr 6 str. 21
Życie Włocławka i Okolicy 1930, Wrzesień – Grudzień, nr 6 str. 22

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?