Nieistniejąca Mogiła Tadeusza Koperskiego ppor. rez. 14 pp zamordowanego w Katyniu

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 35, rząd 1, grób 22

Idź do tego miejsca!

Tadeusz Koperski – urodził się 29.I.1903 r. w Sosnowcu, w rodzinie Michała i Bronisławy z Olędzkich. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie w 1929 r. W latach 1929-1930 w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie. Od 8.08 do 17.09.1931 odbył ćwiczenia rezerwy w 14 pułku piechoty we Włocławku, jako plutonowy podchorąży. W 1933 awansowany na podporucznika rezerwy (starszeństwo 1.01.1933, lokata 570). Odbywał ćwiczenia rezerwy w 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich w roku 1934, jako dowódca plutonu strzeleckiego, a potem w 14 pułku piechoty w 1936 roku jako dowódca plutonu strzeleckiego oraz w 1938 roku jako adiutant dowódcy I batalionu. Mieszkał w Kobyłce k. Warszawy.
Na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku znajduje się pamiątkowa płyta. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli i został umieszczony w obozie jenieckim w Kozielsku. Zginął wiosną 1940 r. zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Źródło: CAW, sygn. Ap. 9857; Katyń. Księga cmentarna, T. I, s. 284; MiD WIH, L.W. 015/1 z 1940; AM 457; Wg danych WRK ur. 1902 r.
Źródło: „Kujawsko-dobrzyńska lista katyńska” – Władysław Kubiak; Zbigniew Karpus.

Zobacz na GROBONET

Zobacz także:

Fotografia: Tadeusz Koperski w mundurze podporucznika. Dar rodziny. Źróło: muzeumkatynskie.pl

 

Foto: Jan Sieraczkiewicz. Z albumu „WŁOCŁAWSKI CMENTARZ” – 2001 r.

Tadeusz Koperski
żył lat 38
oficer rezerwy zginął w Katyniu

Zdjęcie archiwalne. Źródło – UM Włocławek – 2003 r.

Stan obecny

Płyta upamiętniająca Tadeusza Koperskiego została usunięta z głównej części pomnika i położona przed pomnikiem na ziemi w celu utwardzenia podejścia do pomnika. Treść inskrypcji jest nieczytelna.

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?