Pomnik poległych kolejarzy z V batalionu kolejowego w obronie Włocławka w sierpniu I920 r.

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny,

18 sierpnia 1921 r. na cmentarzu poświęcono okazały pomnik upamiętniający poległych w obronie Włocławka żołnierzy 2.(18.) kompanii V batalionu kolejowego. Pomnik oraz grób Michała Lubicz-Sawickiego i jego dwóch żołnierzy z tego batalionu przetrwał okupację niemiecką (1939‒1945), zniszczony został dopiero po 1945 r. Źródło informacji: Włocławek 1920 – Tomasz Dziki.

Informacje na temat Michała Lubicz-Sawickiego.
Niekwestionowanym i jednocześnie tragicznym bohaterem walk o Włocławek był ppor. Michał Lubicz-Sawicki (1893‒1920). Za czyny bojowe i wykazane męstwo w obronie Włocławka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz awansowany do stopnia porucznika Wojska Polskiego.   W połowie sierpnia dowodził 2.(18.) kompanią V batalionu kolejowego. 15 sierpnia został skierowany do Włocławka w celu zabezpieczenia stacji. Na miejscu otrzymał rozkaz sformowania oddziału w celu wsparcia obrońców przedmościa. Wraz ze swoimi ludźmi został przewieziony za Wisłę dwoma samochodami. Tam podzielił oddział na dwa plutony. Zginął w walkach na przedmościu 16 sierpnia, bijąc się do końca z rewolwerem w ręku. 21 sierpnia 1920 r. odbył się jego uroczysty pogrzeb z udziałem wojska i mieszkańców miasta. Źródło informacji: Włocławek 1920 – Tomasz Dziki.

Lubicz-Sawicki Michał — podporucznik, dowódca 2. (18.) kompanii V batalionu kolejowego, w lipcu i sierpniu 1920 r. uczestniczył w walkach m.in. w re-jonie Pińska na Polesiu i Brześcia nad Bugiem, 15 sierpnia został skierowany wraz ze swoją kompanią do Włocławka z zadaniem przejęcia kontroli na ruchem po-ciągów na stacji włocławskiej i sąsiednich stacjach. Z uwagi na trudną sytuację na przedmościu włocławskim 16 sierpnia dowódca obrony miasta płk Wojciech Józef Gromczyński wydał mu rozkaz przejścia z oddziałem na drugą stronę Wisły celem wsparcia walczących tam obrońców. Sformułowana przez niego kompania w liczbie 78 żołnierzy została przewieziona dwoma samochodami na prawy brzeg Wisły. W walce został ranny w obie nogi, opuszczony przez żołnierzy pozostał do końca na polu walki, strzelając z rewolweru do zbliżających się wrogów. Zginął wielokrotnie ugodzony szablami kozackimi. Dnia 21 sierpnia odbył się jego uroczysty pogrzeb, pochowany został na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Pośmiertnie, za czyny bojowe i wykazane męstwo w obronie Włocławka, został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy i awansowany do stopnia porucznika. Źródło: Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie, tom 32, Wisła w życiu regionu. Autor: Tomasz Dziki.

Idź do tego miejsca!

ODSŁONIĘCIE POMNIKA POLEGŁYCH KOLEJARZY W OBRONIE WŁOCŁAWKA W SIERPNIU I920 R.

 

Pomnik na cmentarzu komunalnym we Włocławku upamiętniający ppor. Michała Lubicz – Sawickiego i żołnierzy 2.(18.) kampanii V batalionu kolejowego. Zbiory MZKiD

 

Nekrolog poległych w obronie Włocławka z V batalionu kolejowego. Źródło: Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne. R. 100, 1920, nr 262

 

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?