Ulica Ludwika Bauera

Lokalizacja: Śródmieście.

Idź do tego miejsca!

Ludwik Teodor Bauer – ur. 20 września 1851 we Włocławku, zm. 7 września 1927 tamże, polski działacz gospodarczy i społeczny, w latach 1914-1915 i w 1918 r. mianowany burmistrzem (nadburmistrzem) Włocławka. Wikipedia

Patroni włocławskich ulic – co ich łączyło z naszym miastem?

Ludwik Bauer całe swoje życie spędził we Włocławku (1851-1927). Finansista i przemysłowiec, oddany dla miasta działacz gospodarczy. W 1878 roku uruchomił we Włocławku przy ul. Brzeskiej 1 fabrykę wódek, od 1893 roku działała pod nazwą „Fabryka Wód, Wódek i Rektyfikacja Spirytusu L. Bauer”. Jeden z najaktywniejszych realizatorów rozpoczętej w 1900 roku budowy Włocławskiej Szkoły Handlowej (obecnie LZK), jeden z fundatorów i założycieli bursy uczniowskiej przy ulicy Botanicznej (obecnie Bojańczyka).
Założyciel i prezes Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (od 1897 r. do 1921 r.), po przekształceniu pełnił również obowiązki prezesa Rady Banku Kujawskiego – do 1925 roku.
Jako nadburmistrz stał na czele Komitetu Obywatelskiego (1 V 1915 r. – 22 VII 1915 r.).
Będąc prezesem Oddziału Kujawskiego Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego we Włocławku zainicjował w 1917 roku budowę pawilonu szpitalnego dla „chorych piersiowych” przy ulicy Toruńskiej (obecnie Wyszyńskiego).
Różnorodne poczynania Ludwika Bauera w zakresie oświaty, kultury i przemysłu zyskały uznanie i szacunek wśród mieszkańców Włocławka. Jako pierwszemu Rada Miejska przyznał tytuł Honorowego Obywatela Miasta w dniu 26 marca 1917 roku.
Od 5 lutego do listopada 1918 roku był pierwszym burmistrzem/prezydentem (różnie źródła podają) Włocławka.
Za całość swojej działalności został odznaczony Orderem Polonia Restituta (1925).
Źródła: „Włocławek Dzieje miasta” (2001) oraz „Zasłużeni dla Włocławka”, Tadeusz Sławiński (1991).

Opracowała: Jolanta Lewandowska.

Adela i Ludwik Bauer. Fotografia ze zbiorów prywatnych – Artur Schneider von Buttler

 

Adela i Ludwik Bauer

Zobacz również:

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?