Pomnik Powstania Styczniowego i Pamięci Pułkownika Stanisława Bechiego

Lokalizacja: ul. Chopina

Pamiętnik Izabeli Zbiegniewskiej o Stanisławie Bechim

Idź do tego miejsca!

Pomnik poświęcony włoskiemu oficerowi Stanisławowi Bechiemu, uczestnikowi powstania styczniowego, rozstrzelanemu przez Rosjan we Włocławku 17 grudnia 1863 roku.

Pomnik odsłonięto 28 września 1924 r. w obecności delegacji władz polskich i włoskich oraz przedstawicieli obu armii. Na pomniku znajdowała się rzeźba przedstawiająca scenę rozstrzelania Bechiego, będąca kopią dzieła Teofila Lenartowicza.

W 1940 roku pomnik został zburzony przez Niemców, ocalała jedynie płaskorzeźba, która ukryta w czasie okupacji, przechowywana była następnie w zbiorach muzeum historii Włocławka.

W 1965 umieszczono ją na nowym pomniku poświęconymi Bechiemu, który stanął przed teatrem miejskim. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 21 lipca.

Foto: Elżbieta Bawej‎

W 2003 roku pomnik został przeniesiony w pobliże miejsca, w którym rozstrzelano Stanisława Bechiego, na Plac Powstania Styczniowego. Odsłonięcie, trzecie już w dziejach pomnika, odbyło się 17 grudnia 2003 roku. Na pomniku znalazła się tablica z napisem „Pamięci powstańców styczniowych 1863 roku za wielki czyn okupiony śmiercią w miejscu straceń powstańców z Włocławka u Kujaw oraz pułkownika Stanisława Bechiego – Włocha który zginął z okrzykiem „Niech żyje Polska” w 140 rocznicę powstania – społeczeństwo Włocławka.”

Idź do tego miejsca!

 

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?