Ulica Stanisława Bechiego

Lokalizacja: Zazamcze. 13 października 2017 roku odsłonięto tablicę nadającą imię ronda Zofii Degen – Ślósarskiej.

Idź do tego miejsca!

Stanislao Bechi, właśc. Stanislao Elbano de Bechi (ur. 2 czerwca 1828 w Portoferraio, rozstrzelany 17 grudnia 1863 we Włocławku) – major armii włoskiej, naczelnik wojenny powiatu włocławskiego, uczestnik powstania styczniowego w randze pułkownika. Dowódca oddziałów powstańczych działających w rejonie Gostynina.

Patroni włocławskich ulic – co ich łączyło z naszym miastem?

Stanisław Bechi (1828-1863), oficer włoski, uczestnik powstania styczniowego jest patronem ulicy, przy której znajdują się dwie szkoły oraz Centrum Kultury Browar.
Bohater dwojga narodów, po zakończonych walkach o zjednoczenie Włoch przybył do do Paryża do Komitetu Polskiego, skąd w stopniu pułkownika dotarł do Polski (lipiec 1863 rok). Dowodził oddziałami w Kaliskiem, w okolicach Gostynina i wreszcie w okolicach Włocławka.
Bechi został aresztowany 8 grudnia 1863 roku, rozstrzelany 17 grudnia 1863 roku. Tak o tym napisał Z. Arentowicz w monografii „Włocławek” (1937): „Pułkownik Bechi, garibaldczyk, pozostawił w swojej słonecznej ojczyźnie żonę i dwoje drobnych dzieci i przybył nieść ofiarną pomoc walczącej Polsce. Pojmany na Kujawach, jako dowódca jednego z oddziałów, więziony był we Włocławku w śpichrzu przy ulicy Stodólnej (obecnie dom mieszkalny Nr 80), poczem został skazany na karę śmierci. Trzy włocławskie patriotki: Izabela Zbiegniewska, Cecylia Różańska i Emilia Bock, opiekując się więźniem, usiłowały telegraficznie przez posła włoskiego w Petersburgu, przyjaciela Bechiego, uzyskać zmianę wyroku. Ułaskawienie nadeszło – ale za późno: gdyż generał-gubernator Berg nie czekał na odpowiedź i rozkazał wyrok wykonać. …. Przy egzekucji nie pozwolił zawiązać sobie oczu i zginął z okrzykiem: „Niech żyje Polska!”.”
Egzekucji dokonano w miejscu położonym między ulicą Nowomiejską i cmentarzem a aleją Chopina i torami kolejowymi.
Źródła: „Włocławek Dzieje miasta” pod red. Jacka Staszewskiego (1999), „Patroni włocławskich ulic” pod red. Beaty Krajewskiej (2004).

Opracowała: Jolanta Lewandowska.

Zobacz również:

Zobacz także:

 

 

pows

<

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?