Pomnik Pamięci Harcerzy „Szarych Szeregów”

Lokalizacja: ul. Brzeska, dziedziniec klasztorny

Idź do tego miejsca!

Pomnik Pamięci Harcerzy „Szarych Szeregów”, którzy zginęli w latach 1939-1945.

Więcej informacji: Wikipedia

Życiorys Andrzeja Kwitlińskiego

Andrzej Kwitliński urodził się 18 lutego 1924 roku we Włocławku jako szóste dziecko Stefana i Stanisławy z Turajskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. ks. Jana Długosza do wybuchu II wojny światowej. Z grupą kolegów pod opieką wychowawcy ks. Piotra Tomaszewskiego uciekał przed najazdem hitlerowców do Warszawy, lecz z powodu odciętej drogi i silnych nalotów musieli wrócić do Włocławka. Podczas okupacji zaczął pracować w dawnej Fabryce Kafli swojego ojca, przejętej przez Niemca, jako robotnik. Należał do podziemnej organizacji wojskowej i gdy ją wykryto, i zaczęły się aresztowania, uciekł przez zieloną granicę do Gubernatorstwa. Dostał się do Warszawy w 1941 roku i tułał się po znajomych, doraźnie zarabiając na utrzymanie. W Warszawie uczęszczał do tajnego gimnazjum, gdzie dostał maturę jeszcze przed wybuchem powstania.

Należał do batalionu Parasol, w stopniu kaprala, pod pseudonimem „Bruzda”. Podczas powstania był początkowo na Woli, następnie na Starówce. Poległ 27 sierpnia 1944 roku podczas nalotu. W nocy był na barykadzie, o godz. 6 poszedł się przespać, a o 7 został zasypany gruzem prawego skrzydła pałacu Krasińskich. Zginął mając 20 lat.

W roku 1945, po odgruzowaniu stolicy, nastąpiła ekshumacja zwłok i został przeniesiony na cmentarz wojskowy, na Powązki, gdzie jest pochowany w kwaterze batalionu Parasol, przed pomnikiem AK.

Andrzej Kwitliński należał do Harcerstwa Polskiego i pośmiertnie otrzymał stopień podharcmistrza.

Źródło: pomorska.pl

Zobacz również:

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?