Mogiła Teofila Woźnickiego harcmistrza RP zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 43, rząd 9, grób 151

Zobacz na GROBONET 

Teofil Woźnicki

Urodził się 21 grudnia 1898 w Janoszewku na Kujawach. W 1910 roku rozpoczął naukę w Szkole Handlowej we Włocławku, gdzie wstąpił do konspiracyjnej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Pułaskiego. 12 listopada 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców we Włocławku. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, podczas obrony Włocławka stracił rękę. Przez cały okres międzywojenny działał we włocławskim harcerstwie, był m.in. komendantem chorągwi. W 1939 roku uczestniczył w obronie Włocławka. Aresztowany po wkroczeniu Niemców, zwolniony po miesiącu, przystąpił do organizowania podziemnych struktur harcerskich. Ponownie aresztowany w maju 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 3 marca 1941 roku. W 1978 roku na terenie klasztoru Franciszkanów we Włocławku umieszczono tablicę poświęconą Woźnickiemu i włocławskim harcerzom poległym w czasie wojny. A w 1991 roku obok odsłonięto pomnik Szarych Szeregów. źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl Harcerze z Kujaw i Pomorza

Woźnicki Teofil Zenon ur. 1899 na Kujawch, zam. Włocławek – harcmistrz, urzędnik firmy Bohm-S-ka, aresztowany 14.09.1939 r. został wywieziony do Bydgoszczy, skąd został zwolniony 15.10.1939 r. Ponownie aresztowany na początku maja 1940 r. został wywieziony do Dachau, gdzie umiera 03.03.1941 r. – Wiadomości Włocławskie, Nr 30 z 02.03.1945, s. 4.
źródło: martyrologia.wloclawek.pl

Zobacz również:

Zobacz jeszcze:

 

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?