Tablica Pamięci Pomordowanych Nauczycieli

Lokalizacja: Słowackiego 4A

Idź do tego miejsca!

Tablica pamięci poświęcona jest 217u nauczycielom, którzy z tego budynku zostali wywiezieni i zamordowani w październiku 1939 r.
Tablica została ufundowana w 1946 r. przez Włocławski Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Ciekawostka.

Na wniosek członka rodziny jednego z zamordowanych nauczycieli IPN prowadził śledztwo w tej sprawie. Zostało jednak umorzone. Powód? Zbrodnie popełnione w niemieckim obozie w Działdowie do którego trafili aresztowani były badane w RFN w 1971. Postępowanie zostało tam zakończone/umorzone „wobec śmierci, uznania za zmarłych i zaginięcia od czasów wojny osób podejrzanych o popełnienie powyżej wymienionej zbrodni czy też braku dowodów wskazujących na fakt popełnienia przez inne osoby tej zbrodni bądź stwierdzonego opinią lekarską braku zdolności do uczestnictwa w procesie”. A Polska wstępując do UE przyjęła przepisy, które zakazują „powtórnego ścigania karnego”.
Informacje przekazał: Łukasz Daniewski.


Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?