Rondo im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Lokalizacja: Śródmieście. 27 października 2017 roku odsłonięto tablicę nadającą imię Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Idź do tego miejsca!

Tajna Organizacja Nauczycielska ( TON ) – konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego powstała w październiku 1939 r. w Warszawie (założyciele: Zygmunt Nowicki, Kazimierz Maj, Wacław Tułodziecki, Teofil Wojeński i Czesław Wycech).

Nadanie nazwy rondu, w rejonie dróg publicznych ulicy Wojska Polskiego i Kilińskiego, imienia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) związane jest z wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta od Związku
Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału we Włocławku. Wniosek został pozytronie zaopiniowany przez Zespół Opiniodawczo-Doradczy, powołany przez Prezydenta Miasta Włocławek, do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektyw.
W uzasadnieniu zawartym w ww, wniosku stwierdzono m.in., że cyt. ,,Organizacja ta rozwinęła m.in. szeroki konspiracyjny system tajnego nauczania dzieci i młodzieży. Tajne nauczanie było jedną  form oporu, a zarazem sposobem walki nauczycieli z najeźdźcą z narażeniem własnego życia. Ta forma oporu ma równie wysokie uznanie jak walka z bronią w ręku. Mimo represji władz okupacyjnych rozwój tajnej oświaty osiągnął znaczne rozmiary. We Włocławku i regionie funkcjonowało 78 tajnych kompletów na poziomie szkoły powszechnej oraz 29 kompletów na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Prowadziło je 48 nauczycieli we Włocławku i w regionie, głównie kobiety. Nauczyciele wypełniali w ten sposób swój obywatelski, patriotyczny obowiązek. Ich działalność zasługuje na szacunek i pamięć,”.
Ponadto, zgodnie z dostępną wiedzą historyczną wiadomo, że działalność w zakresie organizacji i prowadzenia tajnego nauczania w latach II wojny światowej we Włocławku i regionie miała charakter zdecydowanie szerszy niż dotychczas twierdzono, Z ustaleń dra Bogdana Ziółkowskiego, które ogłosił w publikacji pt. ,,Tajne nauczanie i konspiracyjna działalność kulturalna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (powiat lipnowski) w latach 1939-1945″ (Włocławek 2006, ss. 179) wynika, że we Włocławku tę działalność prowadziło co najmniej 125 osób, w powiecie włocławskim 89 osób, natomiast w powiecie nieszawskim 125 osób (w załączeniu lista osób czynnie uczestniczących w organizacji i realizacji tajnego nauczania na terenie Włocławka w latach II wojny światowej ustalona przez ww, Bogdana Ziółkowskiego),

Źródło: Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom

Zobacz również:

Zobacz także:

Lista osób prowadząca tajne nauczanie we Włocławku:

na podstawie opracowania dra Bogdana Ziółkowskiego pt. ,,Tajne nauczanie i konspiracyjna działalność kulturalna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (powiat lipnowski) w latach 1939.1945,
Włocławek 2006, ss. 179.”

 1. Banaszak Dominik
 2. Banaszak Regina Celina
 3. Batorowicz Stefan
 4. Białecka Krystyna
 5. Biesiada Maria
 6. Biesiada Maria Teresa
 7. Biesiekierski (i.n)
 8. Braciszewski Marcin
 9. Brejt Maria
 10. Bromont (po mężu Zalewska) Zofia
 11. Chojnacka (po mężu Karnkowska) Helena
 12. Czajka Maria
 13. Czarnecki Benedykt
 14. Ćwikliński Aleksy
 15. Dorywolski Wacław
 16. Drewnowska Wanda
 17. Drewnowski Stanisław (o.Laurenty)
 18. Dzewiecki Wacław
 19. Drzewiński Władysław
 20. Dulska Stanisława
 21. Federska Elżbieta
 22. Feiner Stefania
 23. Fopp Barbara
 24. Fopp Tadeusz Cyprian
 25. Freytag Maria
 26. Gaworska Mieczysława
 27. Głowińska Irena
 28. Gołębiewska (i.n.)
 29. Grekowicz Helena
 30. Guzenda Helena
 31. Halagiera Maria (s.Antonia)
 32. ldryan Czesław
 33. Irzykowska Irena Stanisława
 34. Jabłoński Andrzej
 35. Jankowska Anna
 36. Jankowska Wanda
 37. Jeszke Zofia
 38. Jędrzejczak Leokadia
 39. Kafarski Rajmund
 40. Kędzierska Karolina
 41. Kiszkumo Antoni
 42. Kmiecik
 43. Konarska Kazimiera
 44. Konwicka Irena Urszula
 45. Kowalewska Wanda Zofia
 46. Kowalska (po mężu Wieszczycka) Elżbieta
 47. Krasucki Julian
 48. Kuhn Leokadia
 49. Kurowska Maria
 50. Lauer Stanisława
 51. Lewandowski Józef
 52. Lis Helena
 53. Lisiecka Kazimiera
 54. Lisiecki Józef
 55. Loga Stanisława
 56. Maciejewski Jeży
 57. Majcher Anna
 58. Matulka Janina
 59. Matuszkiewicz (po mężu Piechocka) Regina
 60. Matuszkiewicz Rozalia
 61. Melzacka Halina
 62. Michalak ( z d. Domanowska) Wacława
 63. Michalska (po mężu Kokorzycka) Elżbieta
 64. Michalska Stanisława
 65. Moszczyńska Cecylia
 66. Napiórkowska Halina
 67. Niedziałkowska Maria
 68. Nieznańska Zenona
 69. Niwiński Wiktor
 70. Nowakowska (po mężu Daroszewska) Aniela
 71. Nowakowski Jan
 72. Ogrodowska Feliksa Janina
 73. Oleradzka (z d. Lauer) Anna
 74. Oleradzka Sabina
 75. Oleradzki Kazimierz
 76. Piecuch Stanisława
 77. Pietrzak Aurelia
 78. Piotrowska Janina
 79. Promis Henryk
 80. Rejc Helena Maria
 81. Rewolińska Elżbieta
 82. Rojewska Zofia
 83. Rojewski Mieczysław
 84. Rutkowska Janina
 85. Rybicka Aleksandra
 86. Rzeczkowska Maria
 87. Sawoni Wanda
 88. Serwatko Stanisław
 89. Siostra Maria (NN)
 90. Sobczyńska Helena
 91. Sobolewska Łucja
 92. Skorczyński Leon
 93. Stachurska Maria
 94. Staniewicz Wanda
 95. Stanny Helena
 96. Staszczak Maria
 97. Stępkowski Waldemar
 98. Stobińska Władysława
 99. Szparkowska Irena
 100. Szpetkowska Janina
 101. Szymańska (z d. Rejc) Aurelia
 102. Tomaszewski Wacław
 103. Terpiz Irena
 104. Toruiska (po mężu Sozanska) Janina
 105. Turczynowicz Adrian
 106. Turczynowicz Anna Katarzyna
 107. Tucholska Maria Adamina (s.Maria)
 108. Turolska Maria
 109. Walter Zofia
 110. Warecki Henryk
 111. Warczachowska Maria
 112. Warych Józefa (s. Wincenta )
 113. Waschin Adela Anna
 114. Wiśniewska Stefania
 115. Więznowski Gracjan Wojciech
 116. Wodzicka Helena
 117. Wodzicki Mieczysław
 118. Wojciechowska Irena
 119. Woźnicka Maria
 120. Wypiór Helena Wiktoria
 121. Wypiór Janina
 122. Zembik Leokadia
 123. Zglińska Zofia
 124. Ziółkowska (po mężu Dziedzic) Alina
 125. Złotopolska (po mężu Weszczycka) Elżbieta

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?