Pamięci Profesorów i Uczniów Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza pomordowanych w czasie II wojny światowej

Lokalizacja: ul. Łęgska 26, Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – wnętrze.

Po wkroczeniu Niemców do Włocławka nauczyciele Gimnazjum im. ks. Jana Długosza odbyli tajne zebranie Rady Pedagogicznej, na którym postanowili nie opuszczać Włocławka.

Nauczyciel dr Karol Masłowski przekonał zebranych, że Niemcy przeszkolą nauczycieli w świetle prawa niemieckiego i wyrażą zgodę na nauczanie polskich dzieci.

Obowiązkiem nauczycieli jest nie zostawiać dzieci i młodzieży bez opieki.

Niemcy w końcu października rozpoczęli aresztowania polskich nauczycieli.  Zostali oni przewiezieni do obozu Grossmischen k. Królewca, skąd przysyłali listy do 15 grudnia. Potem wszelki słuch o nich zaginął. Spośród 25 nauczycieli uczących w 1939 r. w gimnazjum Długosza aresztowano szesnastu i wszyscy oni zginęli.

Oto następujący nauczyciele: Stanisław Bahr (nauczyciel biologii), ks. Mieczysław Chwiłowicz (dyrektor i nauczyciel fizyki),  Aleksander Dąbrowski (nauczyciel matematyki), Jan Drzewiecki (śpiew), Ignacy Duczmal (inspektor gimnazjum i nauczyciel matematyki), Józef Kwiatkowski (język polski), dr Karol Masłowski  historia), Marian Niesłuchowski (matematyka), Stanisław Opałko (geografia), Wiktor Piotrowski (gimnastyka), ks. Faustyn Stefańczyk (łacina), ks. Marian Szczodrowski (język niemiecki), Kazimierz Sypniewski (śpiew i muzyka), Józef Tymiński (łacina), Mieczysław Zytner (język polski), Józef Biesiada (wychowawca w internacie).

O losach uczniów trudno coś powiedzieć. Ze wspomnień o ks. P. Tomaszewskim wynika, że w czasie odwrotu we wrześniu 1939 r. zaopiekował się on grupą gimnazjalistów, z którymi zawędrował aż do Warszawy, gdzie znalazł schronienie w Domu im. ks. Gabriela Piotra Boduena. Źródło: Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej.

Zobacz również:

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?

2 myśli na temat “Pamięci Profesorów i Uczniów Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza pomordowanych w czasie II wojny światowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.