Mogiła rodziny Migdalskich i Bronisława Kamińskiego zamordowanych w styczniu 1945 roku przez gestapo

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 117, rząd 4, grób 31

Zobacz na GROBONET

Mogiła rodziny Migdalskich i Bronisława Kamińskiego zamordowanych w styczniu 1945 roku przez gestapo w lesie wienieckim.  Zobacz miejsce upamiętnienia.

W styczniu 1945 r. w Gospodarstwie Migdalskich położonym w lesie w Telążnej Leśnej zatrzymali się partyzanci. Za udzielenie pomocy i schronienia partyzantom małżonkowie Migdalscy zostali rozstrzelani przez gestapo dnia 06 stycznia 1945 r., a ich 12 letni syn Stefan spłonął żywcem wraz z dwoma partyzantami rosyjskimi o nieustalonych nazwiskach. W miejscu straceń sarkofag, na tablicy pamiątkowej napis: W tym miejscu przed 20 laty dnia 6 stycznia 1945r. z rąk gestapowców hitlerowskich żywcem spaleni został Stefan Migdalski lat 12 i dwóch partyzantów radzieckich o nieznanych nazwiskach cześć ich pamięci. Po egzekucji, kiedy Niemcy są już pewni, że nikt w stodole nie pozostał przy życiu, przywiązali resztę rodziny Migdalskich do furmanki i w środku nocy, bosych, na kilkunastostopniowym mrozie, poprowadzili w kierunku Włocławka. Rodzina Migdalskich ginie, rozstrzelana podczas masowej egzekucji, w przededniu wyzwolenia Włocławka, 19 stycznia 1945 roku. Miejsce to zwie się zwyczajowo Migdalszczyzną.

Zobacz też Pomnik Pamięci Stefana Migdalskiego lat 12 i dwóch radzieckich spadochroniarzy

Idź do tego miejsca!

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?