Pomnik Upamiętniający Przyznanie Miastu Sztandar I Klasy

Lokalizacja: Skwer Imienia Lecha i Marii Kaczyńskich

W roku 1966 r. Rada Państwa nadała Włocławkowi Order Sztandaru Pracy I klasy, w dowód uznania dla „wybitnych zasług w rewolucyjnym ruchu robotniczym” i za „wkład w budownictwo socjalistyczne Polski Ludowej”. Akt nadania, datowany na 12 maja 1966 r., podpisali przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab i sekretarz Rady Państwa, którego podpis, na zdjęciu reprodukowanym w albumie Władysława Strojnego „Włocławek”, Warszawa 1970, s. 39, jest prawie niewidoczny, jakby ukryty. Sekretarzem Rady Państwa był w tym czasie (od 1957 r. do czerwca 1969 r.) Julian Horodecki. Nie należał on do PZPR, lecz do ZSL.

Autorem projektu pomnika, wykonanego w czynie społecznym przez pracowników Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej we Włocławku, był włocławski artysta plastyk Antoni Bisaga w formie nieregularnej bryły nawiązującej do sztandaru, odlanej ze sztucznych żywic.

W 1992 roku Rada Miasta uchwaliła pomnik za „niecelowy”, do „demontażu”.

(PAP)

Idź do tego miejsca!

Albumu W. Strojnego

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?