Przedsiębiorstwo Budowlane „W. Popławski i E. Fürstenwald” – tablica na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego

Lokalizacja: ul. Ogniowa 2, Centrum Kształcenia Praktycznego

Idź do tego miejsca!

Zobacz również:

Przedsiębiorstwo „Popławski i Fürstenwald” było najbardziej prężną i najbardziej znaną firmą budowlaną w przedwojennym Włocławku. Pobudowali wiele budynków w mieście. Byli odpowiedzialni za rozbiórkę cerkwi na Placu Wolności oraz za budowę pomnika Obrońców Wisły (do budowy którego wykorzystali materiały z rozbiórki cerkwi).

Przeczytaj [ więcej ]

Ciekawostka. Na poniższej tablicy zostało przez niewiadomych sprawców zamazane nazwisko E. Fürstenwald. Prawdopodobną przyczyną była jego działalność podczas 2 wojny światowej za przynależność do NSDAP.

Fürstenwald Ernest  s. Adolfa i Emilii z d. Jahn ur. 10 września 1883 r. w Tomaszowie Mazowieckim, zam. Włocławek ul. Łęgska 33. Był setnikiem, kierownikiem bloku partii (Blockleiter der NSDAP) we Włocławku. Zatrzymany od 5 października 1945 r., aresztowany od 6 października 1945 r. i osadzony w więzieniu we Włocławku. SSK w Toruniu na sesji wyjazdowej we Włocławku 14 marca 1946 r. na mocy art. 1 §2 Dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. w brzmieniu noweli z 16 lutego 1945 r. postanowił skazać ww. na karę 5 lat więzienia, zaliczyć ww. na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od 5 października 1945 r. do 14 marca 1946 r., pozbawić ww. praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 10 lat, konfiskatę całego jego mienia oraz obciążyć ww. kosztami postępowania. Prokurator Miasta i Powiatu Włocławskiego we Włocławku, St. Lenski 10 listopada 1950 r. zawiadomił Sąd Okręgowy w Toruniu, iż Ernest Fürstenwald, po odbyciu kary 5 lat pozbawienia wolności, został 5 października 1950 r. zwolniony z więzienia w Grudziądzu.

Źródło: Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni nazistowskich w tzw. ,,Kraju Warty” przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946

ok. 1925 r. Budynek warsztatów szkolnych przy ul. Rolińskiego 2. Źródło:  zst.com.pl
1945 r. Budynek warsztatów szkolnych po spaleniu przez Niemców. Źródło: zst.com.pl

1950 r. Budynek warsztatów szkolnych po odbudowie. Źródło: zst.com.pl

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?