Rondo im. Zofii Degen – Ślósarskiej

Lokalizacja: Zazamcze. 13 października 2017 roku odsłonięto tablicę nadającą imię ronda Zofii Degen – Ślósarskiej.

Idź do tego miejsca!

Zofia Degen Ślósarska – ur. 13 maja 1885 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 8 czerwca 1954 w Wiśle – polska nauczycielka, inicjatorka powstania i pierwsza dyrektorka dzisiejszego III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, działaczka na rzecz polskości Śląska.

Patroni włocławskich ulic – co ich łączyło z naszym miastem?

Zofia Degen-Ślósarska (1885-1954), pierwsza dyrektorka obecnego Liceum Marii Konopnickiej, patronka ronda na Zazamczu.
Gdy w 1917 roku upadła pensja dla dziewcząt Michaliny Masłowskiej, zawiązało się Spółdzielcze Stowarzyszenie Szkolne w celu ratowania tej placówki. Energiczne działania tegoż stowarzyszenia doprowadziły do powstania Gimnazjum Spółdzielczego; obowiązki organizacji szkoły i pełnienie funkcji jej dyrektora powierzono Zofii Degen (na mocy umowy podpisanej 9 sierpnia 1918 roku). Dyrektorka z wielkim oddaniem i zaangażowaniem przystąpiła do pracy i już w sierpniu 1921 roku, prowadzone przez nią gimnazjum im. Marii Konopnickiej otrzymało status i prawa szkoły państwowej. Dzięki wytrwałym staraniom Zofii Degen placówka nabyła plac pod budowę własnego gmachu.
Zofia Degen-Ślósarka bardzo dbała o właściwe wyposażenie szkoły w pomoce naukowe, meble, księgozbiór. Jako gruntownie wykształcona matematyczka duży nacisk kładła na wyrobienie w uczennicach samodzielności myślenia i podejmowania decyzji, na rozwój fizyczny (wybudowała salę gimnastyczną), uczulała na sprawy społeczne. Dużą wagę przykładała do właściwego odżywiania się i dbania o zdrowie – w szkole funkcjonowały gabinety lekarskie i stołówka.
Po wojnie Zofia Degen-Ślósarska przez dwa pełniła obowiązki dyrektora szkoły – w 1947 roku przeniosła się do Wisły. Jedna z uczennic tak napisała: „…Z biegiem czasu w gimnazjum naszym wyrośnie legenda o surowej, groźnej kobiecie, która jednak całym sercem kochała nas, młodzież”. (Monografia 80 lat LMK, Renata Kudeł).
Źródło: „Zasłużeni dla Włocławka” , Marian Pawlak i Lili Szwengrub (1991),

Opracowała: Jolanta Lewandowska.

Zobacz również:

Zobacz także:

Wniosek „Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD we Włocławku” o  nadanie nazwy im. Zofii Degen-Ślósarskiej rondu przy zbiegu ulic: Hutniczej, Promiennej, Pogodnej i Budowlanych we Włocławku.

„Pani Zofia Degen-Ślósarska to pedagog zasłużony dla włocławskiej oświaty, propagatorka kształcenia dziewcząt w szkołach średnich a także inicjatorka wielu wydarzeń kulturalnych okresu międzywojennego. Najpierw Dyrektorka Gimnazjum Spółdzielczego mieszczącego się przy ulicy Brzeskiej 8, które w 1921 r. otrzymało imię Marii Konopnickiej a następnie Dyrektorka Drugiego Państwowego Liceum i Gimnazjum im. M. Konopnickiej. Dzięki jej staraniom na potrzeby gimnazjum żeńskiego w 1926 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego budynku dydaktycznego przy ul. Bechiego. Do dnia dzisiejszego mieści się w nim III LO im. M. Konopnickiej.Spod jej nauczycielskiej ręki wyszło wiele pokoleń żeńskiej młodzieży wychowanej w oparciu o wysokie standardy edukacyjne i etyczne. Kolejne pokolenia młodzieży opuszczające mury III LO im. M. Konopnickiej, nauczyciele tam uczący a także mieszkańcy Włocławka jesteśmy spadkobiercami edukacyjnej działalności Pani Zofii Degen-Ślósarskiej. Uważamy, że nazwanie jej imieniem ronda, to dobra forma upamiętnienia jej zasług dla włocławskiej oświaty i ocalenie od zapomnienia jej imienia”.

Zdjęcia archiwalne

Źródło: lmkwloclawek.pl
Źródło: lmkwloclawek.pl
Źródło: lmkwloclawek.pl
Źródło: lmkwloclawek.pl
Źródło: lmkwloclawek.pl
Źródło: www.nieobecni.com.pl
Źródło: www.nieobecni.com.pl

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?