I Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych – 2005

Lokalizacja: ul. Nowomiejska 25, Zespół Szkół Budowlanych. W holu głównym.

 

Idź do tego miejsca!

Zjazd po 47 latach

Historia ZSB datuje się od 1 sierpnia 1958 r., kiedy to utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Dyrektorem został wtedy Wiktor Proski. Od 3 lipca 1963 r. powołano Technikum Budowlane. Funkcję dyrektora powierzono Józefowi Święcikowskiemu. W 1964 r. utworzono Państwową Szkołę Techniczną, a wkrótce potem Policealne Studium Budowlane. Od września 1969 r. TB zostało połączone z SRB. W 1972 r. na stanowisko dyrektora powołano Mariana Grzywacza. W 1974 r. szkołę przeniesiono z ul. Żytniej i Waryńskiego do obiektu przy ul. Nowomiejskiej. Od tej pory funkcjonuje ona jako Zespół Szkół Budowlanych. W latach 1978-1985 dyrektorem placówki był Wojciech Malinowski, od 1985 do 2005 – Zbigniew Stróżański, który od września br. przeszedł na emeryturę. Jego obowiązki przejął Jan Stasiowski. Źródło: Przewodnik katolicki

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?