Mogiła Aleksandry Aspis – założycielka i przełożona gimnazjum. Działaczka społeczna w okresie zaborów

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny.  sektor 54, rząd 8, grób 85

Zobacz na GROBONET

Aleksandra Aspis – z domu Hecker. Urodzona 20 września 1857 roku w Nieszawie, zmarła 19 września 1933 roku w Łomży – polska nauczycielka i dyrektorka szkoły we Włocławku.

Otworzyła prywatną szkołą średnią, wypełniającą niszę po dopiero co zlikwidowanej prywatnej szkole Izabeli Zbiegniewskiej. Szkoła Żeńska Aleksandry Hecker kontynuowała patriotyczne tradycje szkoły Zbiegniewskiej. Pierwotnie mieściła się na rogu ulic 3 Maja i Żabiej (ul. 3 Maja 22), a później przy ulicy Kaliskiej 8. W okresie dwudziestolecia międzywojennego szkoła mieściła się przy ul. Kościuszki 5.

Pedagog, przełożona pensji żeńskiej, działaczka na niwie kultury. W wieku 19 lat wraz z mężem Bogumiłem przejęła w 1877 r. szkołę od Izabeli Zbiegniewskiej. Pensja Aleksandry Aspis składała się z klas realizujących program szkoły elementarnej i klas szkoły średniej. W 1890 r. zmieniono nazwę placówki na 7-Klasową Pensję Żeńską Aleksandry Aspisowej. W szkole uczono języka polskiego; mimo zagrożenia ze stron władz carskich, kontroli i szykan. W 1913 r. pensję przejęła córka Aleksandry Władysława Aspis.
Opracowała Barbara Sawic na podstawie Włocławskiego Słownika Biograficznego tom I pod redakcją S. Kunikowskiego.

Zobacz także:

Zobacz również:

Idź do tego miejsca!

Ciekawostka

Źródło: archiwum allegro

Gimnazjum żeńskie Władysławy Aspis. Wśród 5,5 mln autografów – które kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, złożyli polscy obywatele pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, w podzięce za pomoc w stanowieniu Niepodległej znajdują się również podpisy córki Aleksandry Aspis Władysławy Aspis i jej uczennic.

Źródło: http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl

 

Źródło: http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl

Akt ślubu pomiędzy Bogumiłem Aspisem a Aleksandrą Hecker

Akt 76/1884 Włocławek

Działo się we Włocławku 25.08.1884 roku o godzinie 7 po południu.
Oświadczamy, że w obecności świadków Juliana Hekkera porucznika 14-go Piechotnego Ołonieckiego Pułku kwaterującego przy sztabie tegoż Pułku w mieście Łomży, lat 29 i Kazimierza Hekkera telegrafisty przy Warszawsko-Wiedeńskiej Żelaznej Drodze, mieszkającego w mieście Piotrkowie lat 24, zawarto wczorajszego dnia religijny związek małżeński między BOGUMIŁEM ASPIS nauczycielem Włocławskiej Realnej Szkoły, wdowcem po Kazimierze z domu Pietraszewskiej zmarłej w Warszawie, nieżyjącej od 2-ch lat, jak wynika z przedstawionego przez niego zaświadczenia, urodzony w guberni lubelskiej w Tuszowie, synem Jana Aspis i nie żyjącej jego żony Matyldy, z domu Zwierzynka, lat 25, mieszkającym we Włocławku, i: ALEKSANDRĄ HEKKER, panną, urodzoną w mieście Nieszawie, córką urzędnika Antoniego i Natalii z domu Madalińskiej małżonków Hekker, lat 24, mieszkającą we Włocławku.
Małżeństwo to poprzedziła 1 zapowiedź opublikowana w tutejszym kościele 17 sierpnia tego roku. Od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie Włocławskiej Generalnej Konsystorii z 12 sierpnia tego roku, za numerem 1640. Pozwolenie dane na przystąpienie do ślubu przez Dyrektora Włocławskiej Realnej Szkoły z 11 sierpnia tego roku za numerem 1366, przedstawiono. Pozwolenie rodziców panny młodej obecnych osobiście przy akcie małżeństwa oświadczono słownie.
Nowo poślubieni oświadczają, że zawarli umowę przedślubną u Notariusza Władysława Nowcy 11/23 tego miesiąca i roku za numerem 1150.
Religijny obrzęd zaślubienia przeprowadził Ksiądz Julian Biały wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie za zgodą Konsystorza Włocławskiej Parafii.
Akt ten po przeczytaniu przez nas i obecnych przy ślubie podpisany został.
Administrator Włocławskiej Parafii Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Jan Śliwiński podpisali Bogumił Aspis, Aleksandra Hecker, Julian Hecker ,K.Hecker.

Tłumaczenie: Barbara Lendzion.

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?

Jedna myśl na temat “Mogiła Aleksandry Aspis – założycielka i przełożona gimnazjum. Działaczka społeczna w okresie zaborów

Możliwość komentowania jest wyłączona.