Nieistniejący pomnik Aleksandra Zawadzkiego przy Zespole Szkół Elektrycznych

Lokalizacja: ul. Nowomiejska i Toruńska przy Zespole Szkół Elektrycznych

Idź do tego miejsca!

Pomnik początkowo został postawiony na ulicy Nowomiejskiej.

Historia Zespołu Szkół Elektrycznych rozpoczyna się w 1970 roku, kiedy w Zespole Szkół Zawodowych nr 8 powstały klasy o profilu elektrycznym. Na bazie tych klas w roku 1971 utworzono Technikum Elektryczne. Szkole wprowadzającej nowy kierunek kształcenia nadano imię gen. A. Zawadzkiego (akt nadania imienia anulowano w 1991r.), ale była ona wciąż integralną częścią ZSZ nr 2 mieszczącego się przy ulicy Nowomiejskiej.

Zobacz również:

Wit Płażewski w czasie pracy nad pomnikiem Aleksandra Zawadzkiego we Włocławku, lata 70-te XX w. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

 

Pomnik Aleksandra Zawadzkiego, Włocławek, lata 70-te XX w. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Pomnik przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej.

Źródło: Kroniki Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

By Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Biblioteka Sejmowa, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67668166

 

Z pobytu przewodniczącego państwa Aleksandra Zawadzkiego na terenie budowy szpitala – 1959 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?