Mogiła Bogdana Bubnowa dra med. uczestnika powstania warszawskiego

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny.  sektor 79, rząd 6, grób 213

Zobacz na GROBONET

Zobacz także:

Idź do tego miejsca!

Urodził się w 1927 r. w Warszawie. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie i jednocześnie uczył się na tajnych kompletach w Gimnazjum im. Batorego, które ukończył w 1946 r. Brał czynny udział w powstaniu warszawskim i był dwukrotnie ranny w krtań i tchawicę, co na całe życie pozostawiło kalectwo.

W 1968 r. osiedlił się we Włocławku, gdzie zorganizował pierwszy w tym mieście Oddział Skórno-Weneryczny i Przychodnię Specjalistyczną. W 1982 r., na skutek pogarszającego się stanu technicznego budynków szpitalnych, przeniósł swój Oddział do pomieszczeń po byłym hotelu francuskich budowniczych włocławskich „Azotów”. Niestety rok później z przyczyn sanitarnych był zmuszony czasowo zawiesić działalność tej placówki. Wyszkolił kilku specjalistów z zakresu dermatologii (…). Mimo pogarszającego się stanu zdrowia niemal do końca swojego życia kierował Przychodnią Specjalistyczną oraz prowadził konsultacje chorych w szpitalach włocławskich.

Był współzałożycielem w 1979 r. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem kilku Towarzystw Lekarskich. Posiadał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Powstańczy, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Bohatera Pracy w Służbie Zdrowia Koreańskiej Republiki Ludowej, który otrzymał za zwalczanie trądu w tym kraju, odznaki: Za zasługi dla województwa kieleckiego i Za zasługi dla miasta Włocławka i inne.

Zmarł 16.II.1987 r. we Włocławku i został pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?