Dąb Pamięci. W 80 rocznicę rozpoczęcia niemieckiej okupacji Włocławka 14 września 1939 r.

Lokalizacja: Park W. Łokietka

W Parku Łokietka 14 września 2019 r. zasadzono Dąb Pamięci w 80 rocznicę rozpoczęcia niemieckiej okupacji Włocławka 14 września 1939 r.

Zobacz również:

Idź do tego miejsca!

Nie było w dziejach świata wojny tak brutalnej i barbarzyńskiej, prowadzonej w sposób bezwzględny i nieludzki. Wojny, w trakcie której kierowane przez Adolfa Hitlera państwo niemieckie, w imię swoich narodowych interesów, skazało na śmierć lub wegetację miliony obywateli II Rzeczpospolitej. 11 procent populacji przedwojennej Polski, zginęło w wyniku działań wojennych. Pozostali – a było to blisko 5,4 mln osób – ponieśli śmierć w wyniku morderczych akcji eksterminacyjnych, przeprowadzanych w trakcie okupacji przez przedstawicieli szeregu instytucji państwa niemieckiego, formacji wojskowych i policyjnych, organizacji paramilitarnych, przedstawicieli urzędów, a także zwykłych Niemców, chcących wziąć odwet za rzekome prześladowanie w czasach II RP.

Włocławek został zajęty dokładnie 80 lat temu… 14 września 1939 roku… Horror wojny… Szybko rozpoczęły się aresztowania, skrytobójcze mordy, akcje pacyfikacyjne, deportacje. Represje dosięgły każdej warstwy społecznej. Ofiarami byli przedstawiciele wszystkich wyznań, profesji. Inteligencja, robotnicy, duchowieństwo… mężczyźni, kobiety i dzieci… W ciągu 5 lat wojny populacja miasta zmniejszyła się o blisko 20 tys. osób.

Polacy – mieszkańcy wcielonego do Rzeszy Włocławka – padali również ofiarami niemieckiego wymiaru – o zgrozo – sprawiedliwości. Surowe kary czekały za najdrobniejsze wykroczenia. Zdarzały się także wyroki, które zapadały wobec osób niewinnych, niesłusznie posądzonych o dokonanie jakiegokolwiek występku…

Helena Sobczyńska z ulicy Cyganka – zgilotynowana w Poznaniu. Matka dwójki dzieci została niesłusznie posądzona o napaść na Niemki podczas zakupów mleka dla swojej rodziny. Aresztowana i skazana na śmierć przez niemiecki sąd…
Stanisław Oźminkowski – prezes Stowarzyszenie Kupców Polskich, aresztowany wraz z prezydentem Witoldem Mystkowskim i innymi przedstawicielami włocławskiej inteligencji. Wszyscy zostali zamordowali i zakopani w zbiorowych mogiłach w pod włocławskich lasach
Józef Matraś, dyrektor Liceum Ziemi Kujawskiej – aresztowany w swoim domu, wskazany przez Niemca, przedwojennego absolwenta szkoły i wywieziony do obozu koncentracyjnego…
Podobny los spotkał również innych nauczycieli, „zaproszonych” przez władze niemieckie na konferencję nauczycielską…
Danuta Turczynowicz, Janina Lech, Teofil Woźnicki, Wiktor Kosmalski i inni członkowie konspiracji niepodległościowej…
Błogosławiony biskup Michał Kozal, niestrudzony Sługa Boży, zamordowany w obozie w Dachau…

Zginęli, bo Niemcy w imię swojej zbrodniczej ideologii chcieli poszerzyć swoją przestrzeń życiową. Zginęli, bo nie było dla nich miejsca w nowym kształcie świata uformowanym według niemieckiego porządku. Zginęli, bo świat, wydaje się, musiał doświadczyć swoich własnych żądz, by przyszłość była od nich wolna. Dziś upominamy się o nich.
~Fundacja Ładowarka / przemówienie wygłoszone przez Prezesa Zarządu Fundacji podczas uroczystości zasadzenia dębu pamięci w 80. rocznicę rozpoczęcia niemieckiej okupacji Włocławka

Idź do tego miejsca!

Napisz swój komentarz

co o tym myślisz?