Nieistniejące

Pomnik Juliana Marchlewskiego patrona Zakładów Celulozowo-Papierniczych im. Juliana Marchlewskiego we Włocławku

Lokalizacja: ul. Łęgska 18, Nieistniejące Zakłady Celulozowo-Papiernicze im. Juliana Marchlewskiego we Włocławku. W roku 1899 bracia Cassirerowie kupili działkę przy ulicy Łęgskiej we Włocławku i rozpoczęli budowę fabryki. Zakłady początkowo nosiły nazwę „Fabryka Celulozy – Włocławek”. Była to pierwszaContinue reading

Mogiła

Mogiła Stanisława Wiśniewskiego Prezesa Związku Hallerczyków we Włocławku zamordowanego w lasach w Grzmiącej przez hitlerowców

Lokalizacja: Aleja Chopina – cmentarz komunalny, sektor 117, rząd 7, grób 63 Wiśniewski Stanisław ur. 28.10.1895 , zamieszkały: Włocławek ul. Bracka 32 – od 01.09.1939 r. Komendant Straży obywatelskiej we Włocławku, Prezes Związku Hallerczyków aresztowany 07.11.1939 r. został rozstrzelanyContinue reading